นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  30 มิถุนายน 2565 จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการคืนเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.097 บาท  ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.492 บาท เหลือหน่วยละ 9.395 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และจะจ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 กันยายน 2565

ทั้งนี้  ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ เมษายน 2565  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565   (ไตรมาสที่ ปี 2565/2566) กองทุน BTSGIF มีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 16,158.3 ล้านบาท  ดังนั้น  กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ได้ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น   รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการกลับมาเปิดเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทำให้กองทุน BTSGIF มีจำนวนผู้โดยสารที่ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยมา และคาดการณ์ว่า นับจากนี้ จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น จนกลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการโดยสารรถไฟฟ้า BTS นับเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมือง ซึ่งคาดว่า น่าจะช่วยทำให้กองทุน BTSGIF สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ทุกไตรมาสเช่นเดิม และอาจจะได้ในอัตราเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บางไตรมาสจะไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2565/2566) กองทุน BTSGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 562.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูง 281.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 57.9% จากไตรมาสก่อน ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมในไตรมาสเดียวกันนี้ อยู่ที่ 30.6 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 88.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 28.1% จากไตรมาสก่อน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *