KTAM มองตราสารหนี้มีความน่าสนใจจากระดับดอกเบี้ย (Running Yield) ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในรอบหลายปี และมีโอกาสจะทำกำไรจากส่วนต่างราคาหากดอกเบี้ยเข้าสู่วงจรขาลงอย่างแท้จริง จึงได้แนะนำลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (KTSTPLUS) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (KTFIXPLUS) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ระยะสั้นจากทั้งในและต่างประเทศ.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทิศทางดอกเบี้ยโลกและไทยเข้าสู่ระดับสูงสุดแล้วในปี 2023 ที่ผ่านมา โดยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจไทยจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าในปี 2024 วงจรดอกเบี้ยจะเริ่มเข้าสู่ขาลง นำโดยประเทศเศรษฐกิจสำคัญเช่น สหรัฐฯ และกลุ่มประชาคมยุโรป ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจต้องทบทวนนโยบายดอกเบี้ยในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากเงินเฟ้อชะลอตัวลงมากและแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มแผ่วลง โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้การลงทุนในตราสารหนี้กลับมามีความน่าสนใจจากระดับดอกเบี้ย (Running Yield) ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในรอบหลายปี และมีโอกาสจะทำกำไรจากส่วนต่างราคาหากดอกเบี้ยเข้าสู่วงจรขาลงอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าตลาดอาจจะเผชิญกับความผันผวนเป็นช่วงๆ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ สภาพคล่องของระบบการเงินโลกยังอยู่ในแนวโน้มลดลงจากมาตรการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) และความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงและต้นทุนการเงินสูงเป็นเวลานาน รวมถึง Event Risk ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากการเลือกตั้งในหลายประเทศ เป็นต้น

สำหรับกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (KTSTPLUS) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุตราสารไม่เกิน ปี  โดยในเดือนมกราคม 2567 กองทุนมี duration port อยู่ที่ 0.50 – 0.70 ปี กระจายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐไทยและเงินฝากในประเทศอยู่ที่ประมาณ 35-45%, เงินฝากและตราสารต่างประเทศประมาณ 5-10และตราสารเอกชนในประเทศอยู่ที่ประมาณ 50-60% โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่  A ทั้งนี้ กองทุนมุ่งเน้นลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่มากกว่าเงินฝาก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าในระยะ เดือน – 1 ปี ดังนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนตั้งแต่ เดือนขึ้นไป

ส่วน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (KTFIXPLUS) (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) มีนโยบายเน้นในตราสารหนี้ทั้งใน และต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยในเดือนมกราคม 2567 กองทุนมี duration port อยู่ที่ 2 – 3 ปี กระจายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐไทยและเงินฝากในประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่  A ทั้งนี้ กองทุนมุ่งเน้นลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากตลาดตราสารหนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ตั้งแต่ ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ทั้ง กองทุน อาจมีความผันผวนของ NAV ที่มากกว่าในระยะสั้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *