บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนเทอมฟันด์พันธบัตรไทย 6 เดือน

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดเคพันธบัตร 6 เดือน N (KGB6MN) ประมาณการผลตอบแทน 0.95% ต่อปี โดยมีกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565

นายชัชชัยกล่าวต่อไปว่า KGB6MN เป็นกองทุนแบบกำหนดระยะเวลาลงทุนที่มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน เนื่องจากตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ต่ำมาก ผู้ลงทุนจึงวางใจเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ได้

การที่กองทุนมีระยะเวลาการลงทุนไม่นานนัก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับมีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับการคงเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ขณะที่ความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระก็ต่ำมาก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่มีความเหมาะสมในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางที่กำลังค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นนายชัชชัยกล่าว

นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGB6MN เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บลจ.กสิกรไทยจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *