นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK เตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1771 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2565 หรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ กันยายน 2565

ทั้งนี้  เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง รวมเป็นเงิน  3.1468 บาทต่อหน่วย  และจ่ายเงินลดทุน 1 ครั้ง เป็นเงิน 0.1843 บาทต่อหน่วย รวมกันเป็นเงินที่จ่ายออกไป 3.3311 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ปี 2565 นี้ B-WORK มีรายได้รวม 150.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาสก่อนหน้า ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าเช่า 58.41 ล้านบาท  รายได้ค่าบริการ 89.61 ล้านบาท อันประกอบด้วยรายได้จากสัญญาบริการพื้นที่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้ค่าที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยรับ 0.20 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก 2.69 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 87.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% จากไตรมาสแรกของปี 2565

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *