นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนว์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 นี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยตั้งเป้าเป็นสถาบันการเงินที่เติบโต อย่างยั่งยืน และปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วย Digital Transformation และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเงินที่ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและสังคมเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ภาพรวมธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากแนวโน้มที่ดีขึ้นของสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 โดยผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2505 กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีสินทรัพย์สุทธิ 274,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% กำไรจากการดำเนินงาน 2,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% และมีกำไรสุทธิ 745 ล้านบาท
ด้านนางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ในปีนี้ธนาคารได้ดำเนินกลยุทธ์หลักในการเดินหน้าพัฒนา Digital Infrastructure และ Platform เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันและสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้า ภายใต้แนวคิด Customer Centric รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าในทุก Segment โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-fit ที่ลูกค้าให้ความสนใจเนื่องจากมีความง่ายและสะดวกในการเปิดบัญชีผ่าน Mobile Banking LH Bank M Choice ทําให้ยอดเงินฝากสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 121.8%
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ธนาคารมีสินเชื่อเติบโต 8.9%  ซึ่งเติบโตในทุก Segment โดยสินเชื่อธุรกิจเติบโต 7.2% สินเชื่อรายย่อยเติบโต 18.3% ทั้งจากสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงการขยายตัวได้ดีของกลุ่มลูกค้าไต้หวัน เติบโต 49.8% และสินเชื่อ Trade Finance เติบโต 68% โดยในปีนี้ธนาคารตั้งเป้ามีสินเชื่อเติบโต 6-7% นอกจากนี้ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 1,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 15.7% และรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน เพิ่มขึ้น 41.6%
ทั้งนี้ธนาคารได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตามหลักความระมัดระวังเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสิ้นสุดมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า ส่งผลให้อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต อยู่ในระดับสูงที่ 196% โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม ลดลงจาก 2.44% ณ สิ้นปี 2564 เหลือ 2.40% ณ ไตรมาส 2 ของปี 2565 ในด้านเงินกองทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 16.4% ขณะที่หลังหักสำรองฯ ธนาคารมี กำไรสุทธิจำนวน 431 ล้านบาท
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund กล่าวว่า ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 48 ล้านบาท ลดลงประมาณ 18% สําหรับผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกองทุน บริษัทบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าประมาณ 58, 124 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล มีขนาดกองทุนอยู่ที่ 13,025 ล้านบาท และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีขนาดกองทุนอยู่ที่ 5,747 ล้านบาท โดยบริษัทเน้นเติบโตในกองทุน ส่วนบุคคลและการลงทุนระยะยาว ทำให้กองทุนส่วนบุคคลมีขนาดเพิ่มขึ้น 3,600 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38%
นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Securities กล่าวว่า ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ บริษัทยังคงกลยุทธ์ของบริษัทยังคงเน้นขยายฐานลูกค้าจากการใช้ Big Data การเพิ่มช่องทางบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนนำความเชี่ยวชาญของ CTBC Bank ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มมาช่วย พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัท มีรายได้อื่นๆ นอกจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2565 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 316.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% และรายได้อื่น รวม 211.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.4% มีรายได้ค่านายหน้า 105.1 ล้านบาท ลดลง 11.2% และมีกำไรสุทธิ จำนวน 138.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2%

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *