ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ หรือ BAREIT พร้อมนำหน่วยทรัสต์เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ในวันที่ 14 กันยายนนี้

มั่นใจในศักยภาพสินทรัพย์สนามบินสมุยที่เข้าลงทุนครั้งแรก มูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,300 ล้านบาท ชูจุดเด่นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการขนส่งทางอากาศ พร้อมประมาณการเงินจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก 8.09%

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ หรือ BA ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน (Sponsor) เปิดเผยว่าบริษัทฯ มีประสบการณ์ธุรกิจพัฒนาและบริหารสนามบินมากว่า 33 ปี โดยปัจจุบันเป็นเจ้าของและบริหารสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด ซึ่งสนามบินตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเดินทางสะดวก นอกจากนี้ BA มีธุรกิจสายการบินในนาม บางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ (Scheduled Flight) ในเส้นทางบินภายในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งเส้นทางการบินในประเทศครอบคลุมเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย ตราด ลำปาง หาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนเส้นทางการบินในภูมิภาคได้ให้บริการเที่ยวบินแบบประจำครอบคลุมเส้นทางการบิน เช่น พนมเปญ เสียมเรียบ ย่างกุ้ง ดานัง มัลดีฟส์ สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประสานความร่วมมือกับสายการบินอื่นๆ ผ่านการทำข้อตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Sharing) และความตกลงร่วมอื่นๆ ทำให้สามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ในปัจจุบันสัญญาองธุรกิจการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีขึ้น จากกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศที่มีการท่องเที่ยวสม่ำเสมอ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางและใช้บริการของบางกอกแอร์เวย์ส เช่น ยุโรป กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น อีกทั้งสายการบินต่างๆทยอยเพิ่มเที่ยวบินมายังประเทศไทย จึงมั่นใจว่าการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของปี 2565 จะฟื้นตัวได้กว่า 40-50% และจะกลับเป็นปกติในปี 2567 ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 สนามบินสมุยให้บริการผู้โดยสารแล้วกว่า 5 แสนคน และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

BA ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ BAREIT อย่างล้นหลาม แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจของ BAจะมีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่เมื่อประเทศไทยได้มีการเปิดรับการเดินทางระหว่างประเทศ ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน 6 เดือนแรกในปี 2565 มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารมาใช้บริการที่สนามบินสมุยกว่า 6,100 เที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารกว่า 5 แสนคน ซึ่งเป็นสัญญานที่ดีต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานกองทรัสต์ BAREIT นายพุฒิพงศ์กล่าว

นางสาวลีฬภัทร ลีฬหวณิช กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมนำหน่วยทรัสต์เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 14 กันยายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อ ‘BAREIT’ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมีความต้องการในการจองซื้อเกินกว่าจำนวนทรัสต์ที่ออกเสนอขายจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคมที่ผ่านมา

ความสำเร็จในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของกองทรัสต์ BAREIT ซึ่งเป็นทรัสต์กองแรกของประเทศไทยที่ลงทุนในสิทธิการเช่าธุรกิจสนามบิน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการขนส่งทางอากาศ และมีแนวโน้มเติโตตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้น โดยกองทรัสต์BAREIT เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย ได้แก่ ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยเชื่อว่าจากศักยภาพสนามบินสมุยซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการท่องเที่ยว และเป็นเกตเวย์หรือประตูสู่ประเทศไทยที่เชื่อมต่อการเดินทางไปยังเมืองสำคัญในภูมิภาค กองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัว

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า จุดเด่นของกองทรัสต์ BAREIT ประกอบด้วย 1) เป็นกองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคงตลอดระยะเวลา 25 ปี 2)เกาะสมุยเป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางที่ได้รับความนิยมของโลก (Global Destination) 3) การลงทุนที่เติบโตไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย 4) การดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบมจ.การบินกรุงเทพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลทำให้กองทรัสต์ BAREIT เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าใสใจในการลงทุน เหมาะกับผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอ

กองทรัสต์ BAREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยประมาณอัตราเงินจ่ายผลตอบแทนในปีแรกประมาณ 8.09% ต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) นอกจากนี้กองทรัสต์ BAREIT ยังบริหารจัดการโดย บจ.กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ (เป็นผู้จัดการกองทรัสต์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BA ซึ่งมีประสบการณ์บริหารสนามบินสมุยมากว่า 30 ปี จึงเชื่อว่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *