นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ITA Awards) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดย ธอส. ได้ผลประเมินที่ 99.92คะแนน อยู่ในระดับ AA ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 8,303 หน่วยงาน

และถือเป็นคะแนนสูงที่สุดที่ธนาคารได้รับนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน ITA เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับดูแล มีความเชื่อมั่นต่อ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พิธีรับมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า เนียบรัฐบาล

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *