ธ.ก.ส. จับมือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Model โดยเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ทำการเกษตรอย่างมืออาชีพผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรมาขับเคลื่อนการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล การเชื่อมโยงการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พร้อมเติมทุนผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคเกษตรกรรม การเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิตที่สามารถสร้างกำไร พร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเสริมศักยภาพการแข่งขันเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลก ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาและยกระดับภาคเกษตรไทย มุ่งเน้นการเกษตรมูลค่าสูง ทั้งพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งความร่วมมือระหว่างธ.ก.ส. และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก ตอบโจทย์ปัญหาทำการเกษตรอย่างไรไม่ให้ขาดทุนและมีกำไรจากการลงทุน

รวมถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตให้เกษตรกรอย่างตรงจุด ทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป การเชื่อมโยงการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวมกว่า 60,000 ล้านบาท

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ทางการเกษตรมากว่าศตวรรษ เจียไต๋พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยในทุกสถานการณ์ จึงร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ริเริ่มโครงการที่จะสามารถผลักดันศักยภาพในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรไทยก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีความมั่นคงทางรายได้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ โดยเจียไต๋ในบทบาทของโซลูชั่น โพรไวเดอร์ จะส่งมอบโซลูชั่นทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้การเพาะปลูก การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งการวางแผนการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว (post-harvest management)

การแนะแนวด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเพาะปลูก รวมถึงการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชมูลค่าสูงอย่างเมล่อนซึ่งเป็นที่นิยมและตลาดมีความต้องการสูง นอกจากนี้ จะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โดรนเพื่อการเกษตรและโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มคุณภาพในการเพาะปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรมีรายได้ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจียไต๋พร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่างสององค์กรแห่งภาคการเกษตรไทยในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจในการต่อยอดการพัฒนาการเกษตรของไทย โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้กำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ร่วมลงนามเป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.baac.or.th และเว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *