บางกอกแอร์เวย์ส หรือ BA เปิดตัวกองทรัสต์ “BAREITโชว์ศักยภาพทรัพย์สินสนามบินสมุยที่เข้าลงทุนคึกคัก รับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ชูจุดเด่เป็นสนามบินนานาชาติรองรับทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและในประเทศ สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นเกตเวย์เชื่อมต่อการเดินทางจากทุกมุมโลกสู่เกาะสมุย

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ หรือ BA ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน (Sponsor) เปิดเผยว่า หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบและผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ ถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 710 ล้านคปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อดีบรรยากาศการท่องเที่ยวของเกาะสมุยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ของเกาะสมุย จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งาวไทยและชาวต่างขาติเดินทาเข้ามาเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากอัตราการจองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจำนวนผู้เดินทางที่มาใช้บริการสนามบินสมุยจะกลับเข้าสู่ระดับปกติภายในปี 2567 และทยอยเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ สนามบินสมุยของบริษัทฯ เป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกของไทยและเป็นสนามบินนานาชาติทีรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้วันละ 16,000 คน หรือประมาณ 6 ล้านคนต่อปี และอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการท่องเที่ยว และเป็นเกตเวย์หรือประตูสู่ประเทศไทยที่เชื่อมต่อการเดินทางไปยังเมืองสำคัญในภูมิภาคได้อย่างสะดวก

สนามบินได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยออกแบบให้เปิดโล่งสไตล์รีสอร์ต (Resort Style Airport) ให้ความรู้สึกและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติในรูปแบบของเกาะสมุยมากที่สุดามารถรองรับเครื่องบินโดยสารเจ็ทลำตัวแคบ(Narrow body) เช่น แอร์บัส A319 โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเป็นสนามบินเเห่งเเรกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปี 2559 และ 2560 รวมถึงได้รับรางวัลท็อปเท็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (Top Ten Airport Worldwide) ในปี 2560 และล่าสุด ปี 2564 ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Silver) โครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 33 ปี ที่สนามบินสมุย เปิดให้บริการสนามบินสาธารณะ ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีโครงการ CSR หลายโครงการที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตไปพร้อมชุมชนเกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป

นางสาวลีฬภัทร ลีฬหวณิช กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้จัดั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ BAREIT โดยจะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบิน สมุยเป็นระยะเวลา 25 ปี  ซึ่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนมั่นคงในระยะยาว โดยกองทรัสต์ BAREIT จะมีรายได้จากการให้เช่าช่วงสนามบินสมุยแก่บริษัทย่อยของ บมจ. การบินกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นผู้บริหารสนามบินจึงมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการบริหารจัดการที่ดี และจัดหารายได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินทั้งในและจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ จะมีรายได้ค่าเช่าสม่ำเสมอจากผู้เช่า ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการลงทุน จึงเชื่อว่า BAREIT จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า กองทรัสต์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ BAREIT โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นักลงทุน และคาดว่าจะระดมทุนและนำหน่วยทรัสต์เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ BAREIT เป็นทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่เข้าลงทุนในสนามบิน ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนที่มีความมั่นคง และการจัดหารายได้จากผู้เช่าที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยกองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและจากความความโดดเด่นของเกาะสมุย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การเข้าลงทุนจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยเป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก พร้อมกันนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน บางกอกแอร์เวย์ส ได้แต่งตั้งให้บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกคน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *