APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี อายุ 2 ปี 6 เดือน แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 120 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดจองซื้อวันที่ 15-17ส.ค. 65 และคาดออกตราสารในวันที่ 18 ส.ค. 65

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม ในจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาหลายโครงการ ได้แก่ โครงการแกรนด์ คาแนล โครงการแกรนด์ บิซ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง โครงการยูปาร์ค โฮม และโครงการริเวอร์ คอนโด ซึ่งมีมูลค่าทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวมประมาณ 970 ล้านบาท

ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดย DHOUSE มีความโดดเด่น จากโครงการที่หลากหลายประเภท รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงมีความพร้อมในการศึกษาการลงทุนรูปแบบอื่นในอนาคต

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีหลักประกันคือที่ดิน 5 โฉนดพื้นที่ 42-3-90.2 ไร่ มีมูลค่าประเมินรวม 257.85 ล้านบาท โดยผู้ประเมินในลิสต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมูลค่าในการเสนอขายรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2565 และคาดว่าจะสามารถกำหนดวันที่ออกตราสารในวันที่ 18 ส.ค. 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutions and High Net Worth: II&HNW) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *