บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ( LEO) ผนึกกำลังวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี สนับสนุนการเพาะพันธุ์ต้นกล้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ สนองนโยบายรัฐส่งเสริมธุรกิจกัญชา ก้าวสู่ระบบอุตสาหกรรมโลก ฟากผู้บริหาร   “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์”มอบเงิน 1.5 ล้านบาท ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ต่อยอดธุรกิจ Non-logistics ผลักดันผลงานในอนาคตโตติดปีก

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ณ  หุบป่าตาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ปลูกขายต้นกล้ากัญชา

ทั้งนี้ เพื่อสานต่อให้โครงการเดินหน้าบรรลุเป้าหมายใด้สำเร็จ บริษัทฯได้มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท สนับสนุนแผนลงทุนขยายเพาะพันธุ์ต้นกล้ากัญชาทั้งสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์นอกต่อเนื่อง รวมจำนวน 100,000 ต้น เพื่อจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ และยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน สามารถมีรายได้ และพึ่งตนเองได้ โดยจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเพาะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษให้แก่ผู้สนใจ และลูกค้าของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชม ตลอดฤดูกาล

“การร่วมมือระหว่าง LEO และวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัยฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งพันธกิจของ LEO ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม  (Sustainable Development) เพราะวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยนี้ ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise) ของชาวจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเป้าหมาย ในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อกระจายรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไร เพื่อให้ธุรกิจของวิสาหกิจ สามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน  ” นายเกตติวิทย์ กล่าว

ด้านนายไกรราช  เล่าเกษตรวิทย์  ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย กล่าวว่า  มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO)  ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมานานกว่า 32 ปี  ที่เล็งเห็นโอกาสรวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายแห่งภาครัฐ เรื่องปลดล็อคกัญชาและกัญชง ช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถเพาะปลูกขายต้นกล้ากัญชา  ทำให้เกษตรกรท้องถิ่นและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ทางวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ก็ยังมีแผนธุรกิจที่จะทำการปลูกกัญชาเพื่อให้ได้ช่อดอก และนำมาผลิตและจำหน่ายเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ในลักษณะต้นน้ำและกลางน้ำ เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนของวิสาหกิจฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ทาง LEO ก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจนี้ต่อไป

ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ตั้งอยู่เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 6 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บนพื้นที่เพาะปลูก 8 ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกในโรงเรือนขนาด 360 ตารางเมตร (12 X 30 เมตร) จำนวน 10 โรงเรือนควบคุมด้วยระบบ “เกษตรอัจฉริยะ” สามารถกำหนดและควบคุมปัจจัยการปลูกต้นกัญชา เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ไฟฟ้า  น้ำ  ดิน ความชื้นและศัตรูพืชได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลผลิตจากต้นกัญชาอย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ยังได้รับใบอนุญาตผลิตและปลูกกัญชา  และใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ (กรณีจำหน่ายวัตถุดิบพืช) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม LEO ภายใต้จุดแข็งในฐานะผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในกลุ่ม Non-logistics ซึ่งจากกระแสความนิยมกัญชง-กัญชา ที่สามารถนำสารสกัดไปเป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้น เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องดื่ม  เครื่องสำอางและอาหารได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาธุรกิจและวางแผนที่ต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกัญชงและกัญชาให้เป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมทั้งมีส่วนช่วยเหลือสังคมและชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี  ให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *