บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNEX เปิดงบ Q3/65 โตกว่า 13% ทำรายได้จากการขายและการให้บริการ กว่า 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.54% จากการบุกตลาดคอมเมอร์เชียลแบบเต็มรูปแบบ

และการขยายตลาดให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ จับมือพันธมิตรเติมเต็มอีโคซิสเต็มให้แกร่งยิ่งขึ้น สนับสนุนให้กำไรสุทธิ อยู่ที่ 215 ล้านบาท โตขึ้น 10.80% ส่วนด้านผลงาน 9 เดือน พุ่งแตะเฉียด 3 หมื่นล้านบาท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เปิดผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย อัตราเงินเฟ้อ และการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ก็ยังมีการเติบโตของยอดขายในกลุ่มสินค้าคอมเมอร์เชียล

ซึ่งได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ COVID – 19 ที่คลี่คลาย ทำให้โครงการต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ กลับมาดำเนินโครงการรวมถึงมีโครงการใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี  โดยการเปิดตัวและจำหน่ายโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน รวมถึงกลุ่มสินค้าเกมมิ่งที่ยังคงเติบโต โดยเฉพาะเครื่องเกมคอนโซล

โดยผลประกอบการไตรมาส 3/65 ที่ซินเน็คฯ สามารถทำรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 10,100.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,204.18 ล้านบาท หรือ 13.54 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน ด้านกำไรขั้นต้น อยู่ที่ 454.85 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 215.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท หรือ 10.80 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน

แม้จะเจอสถานการณ์ปัจจัยลบตั้งแต่ต้นปี แต่บริษัทก็ยังสามารถทำกำไรได้ในอัตราที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 และบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถรักษาจำนวนกำไรขั้นต้นที่เป็นตัวเงินได้ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลงานงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 29,651.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,736.10 ล้านบาท หรือ 14.42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้า คอมเมอร์เชียลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 1/2565 และการเปิดตัวและจำหน่ายโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ในไตรมาส 3/2565 รวมถึงการเติบโตของยอดขายในกลุ่มสินค้าเกมมิ่ง

โดยเฉพาะเครื่องเกมคอนโซล ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ ที่บริษัทฯ เริ่มทำตลาดในช่วงปลายปี 2564  จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,320.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.45 ล้านบาท หรือ 5.21% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สนับสนุนให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ 630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.26 ล้านบาท หรือ 6.65% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

โดยซินเน็คฯ ขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบ “Synnex For a Better Life”  ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ “มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งด้านอุตสาหกรรมไอที เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น”  ได้แก่

-Synnex For a better education: ผ่านโครงการช่างนอกกรอบ และโครงการสนับสนุน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และเป็นสื่อการสอน และสร้างรายได้ภาคครัวเรือน ในชุมชน เป็นต้น

– Synnex For a better environment:  ผ่านโครงการ “ทิ้งให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” เพื่อรณรงค์สร้างการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่ และการนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล และโครงการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจกได้ 277.951 ตันคาร์บอดไดออกไซด์เทียบเท่า จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 ระดับจังหวัด จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายแสดงถึงความพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปกับการมีผลการดำเนินงานทางการเงิน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งสู่ผู้นำไอทีอีโคซิสเต็มอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนี้

ซินเน็คฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีซ้อน ตั้งแต่โครงการริเริ่มเมื่อปี 2558 จากการประเมิน ESG Rating จากสถาบันไทยพัฒน์

ซินเน็คฯ ได้รับประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซินเน็คฯ ยังมุ่งมั่นในกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ พร้อมเติบโตไปกับเมกะเทรนด์ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีได้ครบทุกเซกเมนต์  ที่ในปัจจุบันมีพอร์ตสินค้าไอทีและเทคโนโลยีในมือกว่า 70 แบรนด์ และดีลเลอร์อีกกว่า 6,000 รายทั่วประเทศ ที่ให้บริการได้ครอบคลุมมากที่สุดภายใต้ตราสัญลักษณ์ Trusted by Synnex ในปีนี้จึงได้เห็นซินเน็คฯ เดินหน้าจับมือพันธมิตร

เพื่อต่อจิ๊กซอว์เติมเต็มอีโคซิสเต็มสนับสนุนการเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคอมเมอร์เชียลที่เริ่มเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ พร้อมเสริมทัพด้านบริการที่เป็นจุดแข็งของซินเน็คฯ สนับสนุนความต้องการลูกค้าครอบคลุมทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และคาดว่ารายได้ในปีนี้ทะลุ 40,000 ล้านบาท ตามเป้าที่ตั้งไว้แน่นอน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *