สหพัฒน์มุ่งส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยต่อเนื่องปีที่ 9 ผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SPC เผยปีนี้มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือรวมจำนวน237 ทุน มูลค่า 1,663,000 บาท

นายบุญชัย  โชควัฒนา ประธานกรรมการ  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมุ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง ผ่าน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) SPC  โดยในปี 2565 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 237 ทุน รวมมูลค่า 1,663,000 บาท  โดยการมอบทุนการศึกษาแบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล– ระดับประถมศึกษา  จำนวน 101 ทุน ระดับมัธยมศึกษา และปวช. จำนวน 101 ทุน และ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. จำนวน 35 ทุน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาได้มีการทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 เป็นการสืบสานเจตนารมย์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ในการคืนกำไรสู่สังคม การมอบทุนนี้จะมอบให้บุตรหลานของพนักงานของบริษัทฯ และเครือสหพัฒน์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เป็นความตั้งใจมอบทุนให้เด็กนักเรียนได้นำทุนการศึกษานี้ไปใช้กับการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับลูกหลาน นอกเหนือจากการศึกษาเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป นายบุญชัย กล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นการมอบโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนให้กับเยาวชนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *