นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยภายในงานสัมมนาวิชาการ “ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นมีผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจประกันชีวิต” ว่า ในภาวะอัตราดอกเบี้ยผันผวน ต่างก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมต่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกันภัย การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นและคุ้มค่ากับภาระหนี้สิน ขณะเดียวกันยังเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อบริษัทประกันชีวิตในเรื่องการบริหารเงินสำรองและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่ร้อยละ 140 ตามที่หน่วยงานกำกับได้กำหนดไว้
“จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและผันผวนตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหยึ่งในการคำนวณเบี้ยประกันภัย การตั้งสำรองและการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง รวมถึงมีผลต่อการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องต่อความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย”นายพิชา กล่าว
และด้วยปัจจัยจากสถานการณ์ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สมาคมจึงเล็งเห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตต้องมีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะต้องชะลอหรือหยุดการขายแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีลักษณะการันตีผลตอบแทนลง และให้หันมาเน้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการคุ้มครองการเสียชีวิต รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพหรือโรคร้ายแรง สัญญาเพิมเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะการันตีผลตอบแทน
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจประกันชีวิตทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยในเชิงบวกด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตสามารถนำเงินเบี้ยประกันภัยไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงและคุ้มค่ากับภาระหนี้สิน แต่ในขณะเดียวกันในด้านเชิงลบนั้น จะต้องบริหารเงินสำรองและอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มีความพอเพียง
นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้เอาประกันภัยไถ่ถอนมูลค่าเงินสด นำเงินดังกล่าวไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินนอื่นที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่สูงมากกว่า ทั้งนี้สมาคมจึงเล็งเห็นว่า การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของภาคประชาชนเรื่อง ผลกระทบธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตามจากการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ สมาคมหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *