เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพตัวแทนประกันชีวิตร่วมพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (Thailand National Quality Awards: TNQA 39th) โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย นายมนต์ชัย บุณยรัตพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตภาค 1 และนางสาวกันยา กันตถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารตัวแทน ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีแก่ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด
ในปีนี้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ คว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้จำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 รวมทั้งสิ้นถึง 1,197 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปีพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณศรุติกรธานสกุล คุณสมพงษ์ ว่องวัฒนพิบูลย์ คุณกรองเกตบุญสม และคุณเปรมรัตนา มงคลชัยทรัพย์ ตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี
พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ คุณอธิกุล อุ่นศิริ คุณจรรยาพร พุ่มงาม คุณสิทธา สุระมงคล คุณมนพร สิวะสรรค์กุล คุณนัยเนตร เผ่าพงศ์ประเสริฐ คุณณิชาพัฒน์ สรณ์สิริไชย คุณเกตุดาวต้องประสงค์ คุณสาวดี นิยม คุณธีรดา  ลิขิตปัญญารัตน์ คุณวันธนาพร พงษ์เภตรา คุณธันยาภัทร์ แสนใจยา คุณเพียงพิศ เหลาคำ คุณวิไลพร มีชัยโย และคุณอัญชนา จันทร์ปล้อง ตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 5 ท่าน และได้รับรางวัลเกียรติบัตร จำนวน 25 ท่าน
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนอีก 1,149 ท่านได้รับเกียรติบัตร ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเอไอเอ ประเทศไทย และเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนความสามารถที่ยอดเยี่ยมของตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ทั้งนี้ เอไอเอ ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพที่ดีพร้อม เพื่อดูแลลูกค้าให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *