บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กำหนดผลตอบแทนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย4.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 และ 19กันยายน 2565 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stableสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานของบ้านปู ที่พร้อมขยายการเติบโตเพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน(Smarter Energy for Sustainability) ภายใต้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ Greener & Smarterรวมถึงความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสดไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง

บริษัทฯ มั่นใจว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั้ง 3รุ่น เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ A+ จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง รวมทั้งรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจก๊าซในสหรัฐฯ และธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยไตรมาสที่ 2/2565บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 372 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 12,789 ล้านบาท)

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 786 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) รวม 948 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 682 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23,053 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 634 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ บ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) มุ่งสร้างการเติบโตด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศทั่วโลกได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนหรือ ESG ทำให้ในปี 2565 นี้ บ้านปูได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จาก ESG Ratings

โดย MSCI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ รวมถึงยังคงรักษาตำแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศผลรางวัล S&P Global Sustainability Yearbook 2022 ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน        ด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ BANPUสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.thโดยสามารถจองซื้อผ่านสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 021111111หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน KrungthaiNext หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai(https://moneyconnect.krungthai.com/)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)) โทร. 02-165-5555

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *