เอแอลที เทเลคอม ส่งบริษัทลูก IGC “จับมือ HGC ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไอซีทีที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกจากฮ่องกง ร่วมกับ Amsterdam Internet Exchange หรือAMS-IX ซึ่งเป็นผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต ชั้นนำของโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต (IX) แห่งใหม่ หรือ “AMS-IX Bangkok” ขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการจัดตั้ง IX ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด (IGC ) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ HGC Global Communications Limited หรือ HGC ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไอซีทีที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกจากฮ่องกง และAmsterdam Internet Exchange หรือ AMS-IX ซึ่งเป็นผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต ชั้นนำของโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตแห่งใหม่ขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตในเอเชียที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใช้ในการแลกเปลี่ยน รับส่งข้อมูล นอกเหนือจากสิงคโปร์และฮ่องกง ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นศูนย์กลางและเป็นเกตเวย์สู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Sub-region) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการคอนเทนท์ เกมส์ สื่อสตรีมมิ่ง ผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชนดิจิทัลให้เจริญเติบโตมากขึ้น สมาชิกที่เชื่อมต่อกับ “AMS-IX Bangkok” จะได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีขึ้น รวมถึงการลดระยะเวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเกือบ 250 ล้านคนในภูมิภาคนี้  ได้แก่ประเทศไทย กัมพูชา พม่าลาว และเวียดนาม จะสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ออนไลน์ที่ยกระดับขึ้น

การจัดตั้งศูนย์บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่นี้ ด้วยการสนับสนุนจาก IGC ได้มีส่วนช่วยให้AMS-IX ขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกและยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมต่อในภูมิภาคเอเชียให้ดีขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วปัจจุบัน HGC และ AMS-IXยังมีความร่วมมือในเมืองสิงคโปร์ ฮ่องกง และชิคาโก โดยการจัดตั้ง “AMS-IX Bangkok” HGC จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด ในขณะที่ IGC เป็นผู้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อเครือข่ายของศูนย์บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ AMS-IX ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการศูนย์บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตจะเป็นผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคนิคและการดำเนินงานควบคุมด้านคุณภาพการให้บริการ

จากการประกาศนโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน เรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวAMS-IX ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บรรลุนโยบายการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นในแง่ของการลดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น การที่ AMS-IX มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยร่วมกับบริการศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตของ IGC และโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายในประเทศไทยจะเป็นตัวดึงดูดที่สำคัญในการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับนโยบายของรัฐบาลไทย แน่นอนว่าระบบนิเวศทางดิจิทัล เช่น ผู้ให้บริการเนื้อหา เกมส์ สื่อสตรีมมิ่ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้ปลายทางจะได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีขึ้นอย่างมากมายและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืนนายพิชิตกล่าว

ด้านนาย จิรวัจน์ มหาวัจน์ รองประธานกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ HGC กล่าวว่าในฐานะผู้ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทยเป็นรายแรกๆ  รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขยายตลาดเข้าไปในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงคือ AMS-IX และนี่เป็นเส้นทางของการยกระดับแบรนด์ HGC edgeX ให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับพรีเมียมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศที่ต้องการการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เราหวังว่าจะได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงโลกดิจิทัลด้วยการจัดการข้อมูลในระดับภาคพื้นที่กำลังเติบโตนี้

ขณะที่ MR. Onno Bos ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรระหว่างประเทศของ AMS-IX กล่าวเสริมว่า กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทำให้กรุงเทพฯเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ และยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในฐานะประตูสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 54 ล้านคนคิดเป็น 80 %ของประชากรทั้งหมดและจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว AMS-IX มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรคือ HGC และ IGC เพื่อสนับสนุนภารกิจในการเพิ่มคุณภาพของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยการพัฒนาและสร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล “AMS-IX Bangkok”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *