‘MFC’ เดินหน้าชูกองทุนเปิด ‘MTOP3’ ยืดหยุ่นสูง เพิ่มโอกาสเข้าซื้อหลักทรัพย์ไทยคุณภาพดี IPO 15-19 ..นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จะทำการเปิดขายTrigger Fund ใหม่ล่าสุดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3หรือMTOP3ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมในประเทศ ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 5 เดือน

ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของกองทุนเปิดMTOP3คือ การคาดการณ์การชะลอตัวของภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบทั้งในไทยและต่างประเทศจากสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสามของปีนี้ เกิดปัจจัยสนับสนุนการทำกำไรของบริษัท และทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากนโยบายการเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งจะช่วยให้ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ GDP เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยโดยปัจจัยเหล่านี้เองจะทำให้หุ้นในตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในอีก 5 เดือนต่อจากนี้

จุดเด่นของกองทุนเปิด ‘MTOP3’  คือ จะเน้นลงทุนในหุ้นนำตลาดที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้งนโยบายกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมสามารถลงทุนหุ้นได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% จึงมีความยืดหยุ่นสูงจากสภาวะความผัวผวนของตลาด ทั้งนี้ MFC มองดัชนีที่ย่อตัวจากปัจจัยเรื่องสงครามและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมหลักทรัพย์ที่คุณภาพดีและสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนได้

กองทุนเปิดMTOP3เปิดขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 15-19 .. นี้ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท ทั้งนี้กองทุนจะเลิกโครงการ เมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่า 10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน และในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *