นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head  of  Real  Estate  Infrastructure  Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง  จำกัด  หรือ  BBLAM  เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 30 จากผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 หรือระหว่างวันที่ เมษายน  30 มิถุนายน 2565 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ กันยายน 2565

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 30 นี้ กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 6.75 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินลดทุนไปแล้วทั้งหมด ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1484 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน  JASIF  ในไตรมาสที่  2  ปี 2565 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,211.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 และ ลดลง 0.12% จากไตรมาสที่ ปี 2565 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 800.00 ล้านบาท ลดลง 698.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 33.32% จากไตรมาสที่ ปี 2565 เป็นผลจากการที่กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 98,600.00 ล้านบาท ทำให้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,411.84 ล้านบาท ลดลง 31.97% จากงวดเดียวกันของปี 2564 และลดลง 12.55% จากไตรมาสก่อน

 

สำหรับสินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจำนวน 103,022.75 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 98,600.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,411.18 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 11.57 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 14,820.06 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 88,202.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0253 บาทต่อหน่วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *