บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลจากเวที SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกอบด้วย 

1.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 – 100,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า   

2. รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Excellence Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาเป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Deal of the Year Awards) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินธุรกรรมในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ซึ่งมอบให้แก่บล.ทิสโก้     

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งหมดดังกล่าวนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทิสโก้สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น สะท้อนได้ถึงการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการคำนึงถึงการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน” 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *