ไทยประกันชีวิตเดินหน้ายุทธศาสตร์ Digital Transformation พัฒนาบริการ e-Service ต่อเนื่อง เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมให้ลูกค้า ทั้งด้านการชำระเบี้ยฯ การรับเงินผลประโยชน์ การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และไทยประกันชีวิต iService บนเว็บไซต์ ตอกย้ำการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต

นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า จากการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน โดยแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ในช่วงแรกจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่มั่นคง (Transforming Tomorrow) ด้วยการกำหนด Business Purpose เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Providerดยให้ความสำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะบุคคล

บริษัทฯ จึงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรผ่านการลงทุนเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้เอาประกันภัยในการทำธุรกรรมด้านการประกันชีวิตต่างๆทั้งด้านการรับเงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการใหม่ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay” บริการโอนเงินสินไหมภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวัน ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษกับธนาคาร หรือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยเลขที่บัตรประชาชน สำหรับสินไหมที่ได้รับการอนุมัติในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขที่บัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ยกเว้นสินไหมที่ได้รับอนุมัติมีรายการหักหรือคืนหนี้สินผลประโยชน์ และกรณีการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม ผู้รับประโยชน์ทุกคนจะต้องเลือกรับเงินด้วยวิธีการโอนเงินและแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ยกเว้นแบบประกันควบการลงทุน และแบบประกันรายเดือนที่มีการหักเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร. 1124

ด้านการบริการโดยเน้นการบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ผ่านแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และบริการไทยประกันชีวิต iService บนเว็บไซต์ www.thailife.com ทั้งบริการด้านการชำระเบี้ยประกันภัย ได้แก่ บริการ e-Invoiceตรวจสอบเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำรซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยฯ ได้ทันทีผ่านบริการ E-Payment โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ หรือ Online Direct Debit (ODD) สำหรับผู้มีบัญชีเงินฝาก KBank ผูกกับแอปพลิเคชัน K PLUS ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยระบบจะดำเนินการหักบัญชีธนาคารต่อเนื่อง เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยฯ และยังสามารถเลือกชำระเบี้ยผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หรือชำระด้วยบัตเครดิต ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อสร้างความมั่นใจในการชำระเงิน

ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ และบริการต่างๆ ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา ผ่านคู่มือผู้เอาประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Policyholder Guidebook หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยในรูปแบบ E-Card สามารถใช้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ได้สะดวก โดยไม่ต้องพกบัตร และ E-Document บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

ตลอดจนผู้เอาประกันภัยยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ ติดตามสถานะพิจารณารับประกัน ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญา บริการข้อมูลกองทุนรวมภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ การยื่นเคลมสินไหมทดแทน บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ การรับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายจากไทยประกันชีวิต Privilege หรือกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายสําหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้เอาประกันภัย พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมา Enable เพื่อให้สามารถมอบบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้เอาประกันภัยแต่ละบุคคล ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบโจทย์การเป็นทุกคำตอบของชีวิตอย่างสมบูรณ์ นายไชยกล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *