บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR 2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG โดยมีบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐานและคำนึงถึงผลประโยน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *