บริษัท ยูนิเวนเจอร์บีจีพี กัด หรือ UVBGP บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ยูนิเวนเจอร์กัด (มหาชน) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายณัฐชัย วีระกุล เข้าดรงตแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมชูแผนธุรกิจสคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายณัฐชัย วีระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ยูนิเวนเจอร์บีจีพี กัด เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารของ ยูนิเวนเจอร์บีจีพี หรือ UVBGP และด้วยประสบการณ์การทงานที่สะสมมา มั่นใจว่าการเข้ารับตแหน่งจะสามารถช่วยยกระดับ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

“ผมมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสานต่อนโยบายตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลการดเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสคัญเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีคุณค่า โดยการเป็น Total Energy Solution Company ผ่านแผนกลยุทธ์หลัก 3 ข้อ 1. Energy Supplies การเป็นผู้ผลิตพลังงานต่อยอดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

โดยขับเคลื่อนโอกาสที่จะรองรับรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าใหม่ๆ โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด ทั้งการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Farm), การผลิตไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลม (Wind Farm) และการส่งผ่านพลังงานผ่านระบบสายส่งอัฉริยะ (Smart Grid) 2. Energy Optimization and Enhancement เป็นการนเสนอ Solution ด้านพลังงานรวมถึงบริการทางวิศวกรรม การซ่อมบรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. Value Added Solution การนศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจกับพัธมิตรแบบครบวงจรของ EV Ecosystem ในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งการใช้รถ EV เชิงพาณิชย์, รูปแบบการให้บริการ, ระบบจัดการ, Energy tracking นอกเหนือจากนี้ ยังมีแผนการบริหารจัดการ CO2 และต่อยอดมูลค่าเพิ่มการจัดการพลังงานในระดับ Smart City เพื่อการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร เป็นต้น โดยการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของ ธรรมมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนายณัฐชัย กล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *