ด้วยการมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างของทุกคนในสังคม พร้อมมีแนวคิดด้านการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลาย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้ปรับปรุงนโยบายการลาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิการลาได้หลากหลายเพื่อวันสำคัญต่างๆในชีวิต อาทิ จดทะเบียนชีวิตคู่ ผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงดูแลครอบครัว ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมและเพิ่มความสุขในการทำงานของพนักงานทุกคน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย  เผยนโยบายใหม่ด้านสวัสดิการการลาของพนักงานี่เพิ่มความหลากหลายและยืดหยุ่นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน สอดรับกับแนวคิดของภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญและส่งเสริม “ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน” หรือ Diversity & Inclusion (D&I)

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดูแลพนักงานของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เราเชื่อว่า พนักงานคือหัวใจ ของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรที่ FPT เราให้ความสำคัญกับความแตกต่างและหลากหลาย มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของทุกคนภายใต้หลักสิทธมนุษยชน จึงได้ปรับปรุงนโยบายการลาให้ทันต่อยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง โดยไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศและบทบาทใดๆในสังคม

ทางเลือกในการลาของพนักงานเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ที่ปรับใหม่นี้ จะทำให้พนักงานสามารถเลือกลาเพื่อวันสำคัญในชีวิตได้หลากหลายมากขึ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะการลาเพื่อประกอบพิธีมงคลสมรสแต่สามารถลาเพื่อจดทะเบียนชีวิตคู่ รับปริญญาของตนเองหรือครอบครัว และเพื่อประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวได้ สำหรับสิทธิในการลาดูแลภรรยาคลอดบุตรก็ได้รับการขยายให้ครอบคลุมพนักงานทุกคนมากขึ้น โดยปรับให้เป็นสิทธิในการลางานเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวยามรักษาตัวนอกจากนี้ พนักงานยังสามารถใช้สิทธิในารผ่าตัดแปลงเพศแทนการลาทำหมันได้

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ วัฒนธรรม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพศสภาพ ประสบการณ์ อายุ ศาสนา ความเชื่อต่างๆ และสนับสนุนให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยไม่มีการแบ่งแยก เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน แต่เป็นการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนที่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

ธนพล เชื่อว่า ด้วยนโยบายใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตให้กับองค์กรในอนาคต เพื่อให้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สามารถต่อยอดการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *