บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณชัยพันธ์ วงแก้วเจริญ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผู้ใช้ปลายทางโดยตรง เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2023 ประเภทรางวัล Silver Award” จากคุณทรงวิทย์ ศรีธรรม ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจเบียร์ประเทศไทย บริษัท       ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน ThaiBev Business Partner Award 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นับเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับบริษัทคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเติบโตในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของบริดจสโตนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ การค้า การส่งมอบ ความยั่งยืน และการพัฒนาโครงการ ตามเกณฑ์          ที่ไทยเบฟเวอเรจได้กำหนดไว้ และจากความมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคมไปด้วยกันกับไทยเบฟ      เวอเรจ บริดจสโตนได้รับรางวัล Business Partner Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ จนถึงปัจจุบัน

พร้อมกันนี้บริดจสโตนยังได้เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคมการเดินทางผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่น ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนด้วยการบริหารงานภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเชื่อมโยงกับพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และสังคม

ด้านคุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานความยั่งยืน บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) ว่า บริดจสโตนมุ่งดำเนินธุรกิจโดยให้ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในนโยบายบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2050  เพื่อผลลัพธ์ความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและส่งมอบทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต เราดำเนินธุรกิจผ่าน แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การสนับสนุนและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน และการได้รับใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนเพื่อรับรองการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RECs) 2.การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการมุ่งพัฒนานวัตกรรมยางรถยนต์รักษ์โลก และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางหล่อดอกซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตยางรถบรรทุกเพื่อทำให้โครงยางเดิมนั้นนำกลับมาใช้งานได้อีก ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.การดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน เช่น การส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนนแก่โรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายการเดินทางได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการดำเนินงานส่วนหนึ่งด้านความยั่งยืนของบริดจสโตน และเรายั่งคงร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคม ตลอดจนยกระดับความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *